Báo cáo Tài chính

Toàn bộ báo cáo của chúng tôi đều công khai để bạn có thể đánh giá các chỉ báo hiệu suất chủ chốt và kết quả tài chính của chúng tôi.

Chỉ báo hiệu suất của Tập đoàn Exness

Khối lượng giao dịch

Tổng khối lượng Hợp đồng chênh lệch (CFD) được giao dịch tính bằng tỷ đô la Mỹ

2022

Số lượng khách hàng hiện đang hoạt động

Tổng số khách hàng giao dịch và thực hiện các hoạt động liên quan tới số dư

2022

Tiền rút của khách hàng

Tổng số tiền rút tính bằng triệu đô la Mỹ (không bao gồm giao dịch nội bộ)

2022

Tiền thưởng dành cho đối tác

Tổng tiền thưởng trả cho đối tác tính bằng triệu đô la Mỹ

2022

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Chỉ mất 3 phút để thiết lập tài khoản và bắt đầu giao dịch