Lịch sử thay đổi giá

Truy cập kho lưu trữ dữ liệu lịch sử thay đổi giá được lấy từ định giá theo thời gian thực của chúng tôi. Chọn một công cụ và khoảng thời gian để tải xuống tệp zip của giá mua và giá bán trước đây.

Lưu ý: Để xem lịch sử thay đổi giá cho các tháng trước, bạn cần tải xuống lịch sử của cả tháng. Bạn chỉ có thể chọn các ngày cụ thể cho tháng hiện tại.

Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là những câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi về lịch sử thay đổi giá Exness.

Thay đổi giá là giá trị đo lường mức biến động tối thiểu trong giá của một loại chứng khoán và giá trị này có thể tăng hoặc giảm. Giá trị này cũng có thể liên quan đến sự thay đổi về giá của một công cụ từ giao dịch này tới giao dịch khác.

Lịch sử thay đổi giá là một danh sách của mọi mức thay đổi giá cho một công cụ đã chọn tại một thời điểm nhất định. Tính năng này rất hữu ích khi bạn muốn kiểm tra quá trình khớp lệnh của một số lệnh nhất định hoặc kiểm tra giá được cung cấp trên máy chủ của chúng tôi.

Tính minh bạch là một trong những nguyên tắc cốt lõi mà chúng tôi áp dụng trong mọi hoạt động tại Exness, và chúng tôi công khai lịch sử thay đổi giá để chứng minh nguyên tắc này.

Khi sử dụng lịch sử thay đổi giá, bạn có thể xác nhận xem các lệnh của mình được khớp đúng hay chưa bằng cách kiểm tra giá thực tế trên thị trường so với giá đã khớp lệnh của bạn.

Tệp tải xuống chứa tất cả các thay đổi giá - giá mua và giá bán cho sản phẩm giao dịch và kỳ giao dịch được chọn.

Để tìm kiếm một giá cụ thể nào đó, bạn có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên báo cáo lịch sử thay đổi giá.

Lưu ý: Lệnh mua được đóng tại giá bid (giá mua) và lệnh bán được đóng tại giá ask (giá bán).

Nếu bạn đang gặp phải sự cố khi mở các báo cáo hàng tháng có nội dung dài trên ứng dụng Numbers dành cho MacOS hoặc Excel dành cho Windows, bạn có thể mở tập tin đã tải xuống bằng cách sau:

  • Ứng dụng TextEdit trên MacOS

  • Ứng dụng Notepad trên Windows

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Chỉ mất 3 phút để thiết lập tài khoản và bắt đầu giao dịch