Máy tính tài chính

Máy tính tiện dụng này sẽ giúp bạn tính toán mọi thông tin cơ bản của các trạng thái lệnh giao dịch, bao gồm: Ký quỹ, Lợi nhuận điểm, Phí qua đêm mua và Phí qua đêm bán. Bạn sẽ thấy máy tính đặc biệt hữu ích khi bạn có nhiều trạng thái lệnh mở trên nhiều công cụ giao dịch khác nhau. Để bắt đầu, chỉ cần nhập chi tiết về (các) trạng thái lệnh và nhấp vào Tính toán.

Kết quả tính toán

Ký quỹ
Phí qua đêm mua
Phí qua đêm bán
Giá trị điểm cơ bản

Câu hỏi thường gặp

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về máy tính tài chính.

Một công cụ tiện dụng và đơn giản, Máy tính tài chính Exness giúp bạn tự động tính toán những thông tin cơ bản về lệnh giao dịch của mình, bao gồm Giá trị điểm cơ bản, Ký quỹ, Phí qua đêm mua và Phí qua đêm bán.

Máy tính đa chức năng này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn xác định các giá trị trên cho nhiều lệnh giao dịch mở trên nhiều loại công cụ khác nhau.

Trên máy tính:

  • Chọn loại tài khoản giao dịch Exness mà bạn đang thực hiện giao dịch (tài khoản Standard, Standard Cent, Pro, Raw Spread hoặc Zero).

  • Nhập đòn bẩy và đồng tiền của tài khoản mà bạn đặt cho tài khoản giao dịch của mình. Trường đòn bẩy sẽ bị vô hiệu hóa khi bạn chọn các công cụ giao dịch có yêu cầu ký quỹ cố định.

  • Chọn công cụ giao dịch của bạn từ danh sách các cặp tiền tệ ngoại hối, kim loại, cổ phiếu, chỉ số, năng lượng và tiền kỹ thuật số có sẵn.

  • Đặt kích thước lô giao dịch của bạn, sau đó nhấp vào nút "Tính".

Bạn sẽ có thể xem kết quả tính toán cho mức ký quỹ yêu cầu, phí qua đêm bán và mua, và giá trị điểm cơ bản của lệnh giao dịch.

Hiện tại có 4 giá trị sẽ được hiển thị bởi máy tính giao dịch.

  • Ký quỹ - Đây là vốn bắt buộc hoặc số dư cần thiết để duy trì lệnh giao dịch mở của bạn.

  • Phí qua đêm bán và mua - Phí qua đêm là lãi suất áp dụng cho các lệnh giao dịch được mở qua đêm, và có thể là lệnh mua hoặc bán tùy thuộc vào giao dịch. Phí qua đêm bán là tỷ giá cho lệnh giao dịch Bán, trong khi phí qua đêm mua là cho lệnh giao dịch Mua.

  • Giá trị điểm cơ bản - Giá trị này xác định giá trị của 1 điểm cơ bản, giúp tính toán số tiền mà một nhà giao dịch sẽ thu được hoặc mất đi, nếu giá của một giao dịch thay đổi theo một điểm cơ bản. Giá trị điểm cơ bản được tính theo đồng tiền định giá với công thức là Số lô x Khối lượng hợp đồng x Kích thước điểm cơ bản.

Đòn bẩy trên một số công cụ bị chuyển sang màu xám vì chúng đã được thiết lập trước. Trong những trường hợp như vậy, đòn bẩy được cố định. Nó không thể thay đổi và không bị ảnh hưởng bởi đòn bẩy trên tài khoản giao dịch của bạn.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Chỉ mất 3 phút để thiết lập tài khoản và bắt đầu giao dịch