بالا
داد و ستد با CFD ها و بطور کلی محصولات دارای اهرم مالی از ریسک ضرر بسیار بالایی برخوردار است و ممکن است کل مبلغ سرمایه‌گذاری شده‌ی خود را از دست بدهید.
مسابقه پایان یافت

The Titans of Trading

The Titans of Trading

شرایط کامل برای دریافت جایزه

برنده: Ali007. Ukraine (Україна)

لیست رقبا

همه موارد
همگی به جز آنهایی که سلب صلاحیت شدند
فاقد شرایط
رتبه نام مستعار شماره حساب سود کلی موجودی, USD ارزش، تعداد حجم، میلیون دلار کشور منطقه کارگزار اهرم مالی واحد پول تعداد سفارش های سود سود × تعداد سفارش های سود
{{ item.contest_position }} {{ item.nickname }} {{ item.Login }} {{ item.contest_income_ratio !== undefined ? Math.round(item.contest_income_ratio * 100) / 100 + '%' : "" }} {{ item.contest_equity !== undefined ? Math.round(item.contest_equity * 100) / 100 : "" }} {{ item.contest_lot_volume !== undefined ? Math.round(item.contest_lot_volume * 10) / 10 : ""}} {{ item.contest_volume !== undefined ? Math.round(item.contest_volume * 10) / 10 : "" }} {{ item.contest_country }} {{ item.contest_region }} {{ item.contest_agent ? item.contest_agent : "" }} {{ item.contest_leverage ? "1:" + item.contest_leverage : "" }} {{ item.contest_currency }} {{ item.contest_profit_count !== undefined ? Math.round(item.contest_profit_count * 100) / 100 : "" }} {{ Math.round(item.contest_profit_x_profit_count * 100) / 100 }}
< {{ item.number }} >

درباره‌ی مسابقه

EXNESS приглашает трейдеров принять участие в новом конкурсе на учебных счетах "Титаны трейдинга" с динамичным призовым фондом. Конкурс проводится специально для жителей России и стран СНГ. К участию допускаются трейдеры, зарегистрировавшие Личный кабинет в EXNESS.

Согласно условиям, турнир продлится две недели, стартовый депозит составит 500 долларов США. Максимальное кредитное плечо 1:2000.

Победители будут определены 27.11.2014 по показателям общей доходности счета, с которыми можно ознакомиться в турнирной таблице. Итоговый призовой фонд конкурса зависит от количества зарегистрированных участников и будет распределяться в соответствии с таблицей:

Место в конкурсеВознаграждение в зависимости от

количества участников конкурса, USD

До 200 участниковОт 200 до 400 участниковБолее 400

участников

1500 (200 USD + 300 USD bonus)800 (400 USD + 400 USD bonus)1200 (500 USD + 700 USD bonus)
2300 (100 USD + 200 USD bonus)400 (200 USD + 200 USD bonus)600 (200 USD + 400 USD bonus)
3200 (50 USD + 150 USD bonus)250 (100 USD + 150 USD bonus)300 (100 USD + 200 USD bonus)
4100 USD bonus150 (50 USD + 100 USD bonus)200 (50 USD + 150 USD bonus)
550 USD bonus100 (50 USD + 50 USD bonus)150 (50 USD + 100 USD bonus)
640 USD bonus80 USD bonus150 USD bonus
730 USD bonus70 USD bonus120 USD bonus
820 USD bonus60 USD bonus100 USD bonus
915 USD bonus50 USD bonus75 USD bonus
1010 USD bonus30 USD bonus50 USD bonus

Стартовый размер призового фонда равен 1265 USD.

Общий объем торгов на конкурсном счете претендента на призовое место должен составлять не менее 3 лотов в одну сторону. В противном случае призовое место достается следующему по турнирной таблице участнику конкурса, выполнившему это условие.

Важно! Регистрация одним человеком нескольких конкурсных счетов недопустима, расценивается как грубое нарушение правил и наказывается дисквалификацией.

Количество участников конкурса, а соответственно и итоговый размер призового фонда, определяются после проведения процедуры клиринга. Трейдеры, чьи счета были дисквалифицированы в соответствии с Правилами или условиями турнира, не входят в число участников конкурса. Если за один день до начала конкурса число зарегистрированных участников не превысит 50 человек, то сроки проведения конкурса будут изменены.

Пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами проведения конкурсов в компании EXNESS.

مثالی از نحوه‌ی محاسبه‌ی تعداد امتیازات

شرایط مسابقه

دوره‌ی مسابقه

11.03.2014 - 31.03.2014

تاریخ اعطای جوایز به برندگان

02.04.2014

برای مشتریان شرکت زیر در دسترس قرار دارد

Exness limited

نوع حساب

Demo Standard

اهرم مالی

حداکثر 1:2000

شرایط ویژه

‏حداقل حجم داد و ستد – 3.0 بسته

تعداد شرکت‌ کنندگان

166

وضعیت

مسابقه پایان یافت

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مسابقات برگزار شده توسط کارگزار فورکس ‏‎Exness‎‏، به اینجا مراجعه کنید.

host www.exness.com | env production