3 มีนาคม 2022

ข่าวบริษัท

ประกาศสำคัญ: ระงับการให้บริการ USDRUB

เรียน ลูกค้า Exness ในสภาวะเช่นนี้ เราไม่สามารถรับราคาที่เชื่อถือได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถให้บริการราคาและการดำเนินการที่เสถียรได้ตามปกติ ด้วยเหตุนี้ เราจึงตัดสินใจนำเครื่องมือทางการเงินนี้ออกจากแพลตฟอร์มของเรา ปัจจุบัน USDRUB อยู่ในโหมดปิดเท่านั้นด้วยราคาที่ดีที่สุด สถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะถูกปิดที่ราคาคงที่ของตลาดหลักทรัพย์มอสโคว์ (MOEX) ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2022 ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความเข้าใจในสถานการณ์นี้ หากมีคำถามหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

บทความที่เกี่ยวข้อง