Lên trên
Giao dịch Hợp đồng chênh lệch CFDs và những sản phẩm sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể làm mất hết vốn đầu tư của bạn.
Cuộc thi kết thúc

The Titans of Trading

The Titans of Trading

Hoàn thành các điều kiện để nhận tiền thưởng

Người giành giải: Ali007. Ukraine (Україна)

Danh sách ứng viên

Tất cả
Tất cả, trừ những người không đủ tiêu chuẩn
Bị loại
Giải Biệt hiệu Số tài khoản Lợi nhuận chung Tài sản, USD Giá trị, lô Khối lượng, triệu USD Quốc gia Khu vực Đại lý Đòn bẩy Đơn vị tiền tệ Tổng số lệnh lợi nhuận Lợi nhuận × tổng số lệnh lợi nhuận
{{ item.contest_position }} {{ item.nickname }} {{ item.Login }} {{ item.contest_income_ratio !== undefined ? Math.round(item.contest_income_ratio * 100) / 100 + '%' : "" }} {{ item.contest_equity !== undefined ? Math.round(item.contest_equity * 100) / 100 : "" }} {{ item.contest_lot_volume !== undefined ? Math.round(item.contest_lot_volume * 10) / 10 : ""}} {{ item.contest_volume !== undefined ? Math.round(item.contest_volume * 10) / 10 : "" }} {{ item.contest_country }} {{ item.contest_region }} {{ item.contest_agent ? item.contest_agent : "" }} {{ item.contest_leverage ? "1:" + item.contest_leverage : "" }} {{ item.contest_currency }} {{ item.contest_profit_count !== undefined ? Math.round(item.contest_profit_count * 100) / 100 : "" }} {{ Math.round(item.contest_profit_x_profit_count * 100) / 100 }}
< {{ item.number }} >

Về cuộc thi

EXNESS приглашает трейдеров принять участие в новом конкурсе на учебных счетах "Титаны трейдинга" с динамичным призовым фондом. Конкурс проводится специально для жителей России и стран СНГ. К участию допускаются трейдеры, зарегистрировавшие Личный кабинет в EXNESS.

Согласно условиям, турнир продлится две недели, стартовый депозит составит 500 долларов США. Максимальное кредитное плечо 1:2000.

Победители будут определены 27.11.2014 по показателям общей доходности счета, с которыми можно ознакомиться в турнирной таблице. Итоговый призовой фонд конкурса зависит от количества зарегистрированных участников и будет распределяться в соответствии с таблицей:

Место в конкурсеВознаграждение в зависимости от

количества участников конкурса, USD

До 200 участниковОт 200 до 400 участниковБолее 400

участников

1500 (200 USD + 300 USD bonus)800 (400 USD + 400 USD bonus)1200 (500 USD + 700 USD bonus)
2300 (100 USD + 200 USD bonus)400 (200 USD + 200 USD bonus)600 (200 USD + 400 USD bonus)
3200 (50 USD + 150 USD bonus)250 (100 USD + 150 USD bonus)300 (100 USD + 200 USD bonus)
4100 USD bonus150 (50 USD + 100 USD bonus)200 (50 USD + 150 USD bonus)
550 USD bonus100 (50 USD + 50 USD bonus)150 (50 USD + 100 USD bonus)
640 USD bonus80 USD bonus150 USD bonus
730 USD bonus70 USD bonus120 USD bonus
820 USD bonus60 USD bonus100 USD bonus
915 USD bonus50 USD bonus75 USD bonus
1010 USD bonus30 USD bonus50 USD bonus

Стартовый размер призового фонда равен 1265 USD.

Общий объем торгов на конкурсном счете претендента на призовое место должен составлять не менее 3 лотов в одну сторону. В противном случае призовое место достается следующему по турнирной таблице участнику конкурса, выполнившему это условие.

Важно! Регистрация одним человеком нескольких конкурсных счетов недопустима, расценивается как грубое нарушение правил и наказывается дисквалификацией.

Количество участников конкурса, а соответственно и итоговый размер призового фонда, определяются после проведения процедуры клиринга. Трейдеры, чьи счета были дисквалифицированы в соответствии с Правилами или условиями турнира, не входят в число участников конкурса. Если за один день до начала конкурса число зарегистрированных участников не превысит 50 человек, то сроки проведения конкурса будут изменены.

Пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами проведения конкурсов в компании EXNESS.

Ví dụ về việc tính toán số điểm

Các điều kiện của cuộc thi

Thời hạn cuộc thi

11.03.2014 - 31.03.2014

Ngày người trúng thưởng nhận giải thưởng

02.04.2014

Dành cho các khách hàng của

Exness limited

Loại tài khoản

Thử nghiệm Standard

Đòn bẩy

Tối đa 1:2000

Các điều kiện đặc biệt

Khối lượng giao dịch tối thiểu — 3.0 lô

Số lượng người tham gia

166

Trạng thái

Cuộc thi kết thúc

Tìm hiểu thêm về các cuộc thi do công ty môi giới ngoại hối Exness tổ chức tại đây.

host www.exness.com | env production