Lên trên
Giao dịch Hợp đồng chênh lệch CFDs và những sản phẩm sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể làm mất hết vốn đầu tư của bạn.
Cuộc thi kết thúc

Strategy for Success 3

Hoàn thành các điều kiện để nhận tiền thưởng

Người giành giải: .

Danh sách ứng viên

Tất cả
Tất cả, trừ những người không đủ tiêu chuẩn
Bị loại
Giải Biệt hiệu Số tài khoản Lợi nhuận chung Tài sản, USD Giá trị, lô Khối lượng, triệu USD Quốc gia Khu vực Đại lý Đòn bẩy Đơn vị tiền tệ Tổng số lệnh lợi nhuận Lợi nhuận × tổng số lệnh lợi nhuận
{{ item.contest_position }} {{ item.nickname }} {{ item.Login }} {{ item.contest_income_ratio !== undefined ? Math.round(item.contest_income_ratio * 100) / 100 + '%' : "" }} {{ item.contest_equity !== undefined ? Math.round(item.contest_equity * 100) / 100 : "" }} {{ item.contest_lot_volume !== undefined ? Math.round(item.contest_lot_volume * 10) / 10 : ""}} {{ item.contest_volume !== undefined ? Math.round(item.contest_volume * 10) / 10 : "" }} {{ item.contest_country }} {{ item.contest_region }} {{ item.contest_agent ? item.contest_agent : "" }} {{ item.contest_leverage ? "1:" + item.contest_leverage : "" }} {{ item.contest_currency }} {{ item.contest_profit_count !== undefined ? Math.round(item.contest_profit_count * 100) / 100 : "" }} {{ Math.round(item.contest_profit_x_profit_count * 100) / 100 }}
< {{ item.number }} >

Về cuộc thi

EXNESS invites traders to take part in its new Strategy for Success with total prizes worth $1200. To join in, an individual must have a Mini trading account with EXNESS and a special contest account.

The starting deposit required for the contest is $1000 (on the contest account). Leverage up to 1:50.

Winners will be chosen on 22.12.2011 based on account returns, which can be viewed in the contest table.

Prize candidates must have a total trading value of at least three lots. If a candidate does not reach this volume, the prize shall be awarded to the next candidate in the contest ranking who meets this condition.

Please read the EXNESS Contest Rules.

Ví dụ về việc tính toán số điểm

Các điều kiện của cuộc thi

Thời hạn cuộc thi

04.12.2011 - 17.12.2011

Ngày người trúng thưởng nhận giải thưởng

22.12.2011

Dành cho các khách hàng của

Exness limited

Loại tài khoản

Thử nghiệm Standard

Đòn bẩy

Tối đa 1:50

Các điều kiện đặc biệt

Khối lượng giao dịch tối thiểu — 3.0 lô

Số lượng người tham gia

276

Trạng thái

Cuộc thi kết thúc

Tìm hiểu thêm về các cuộc thi do công ty môi giới ngoại hối Exness tổ chức tại đây.

host www.exness.com | env production