Loading nanoRep Website Conversion Solution
Exchangeness of trade

+7 812 45 48 812

โปรแกรมหุ้นส่วน

โปรแกรมหุ้นส่วน EXNESS เป็นโอกาสที่คุณจะได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจสำเร็จรูปภายใต้ข้อตกลงที่เอื้อประโยชน์เป็นอย่างมาก นี่คือโอกาสสร้างรายได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน โดยไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาและความถี่ในการซื้อขายของลูกค้าของคุณ

คุณจะได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายทุกครั้งของลูกค้าที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

EXNESS ใช้หลายระบบในการคำนวณรางวัลของคุณ โดยขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีที่ลูกค้าที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ถือครองอยู่ หากเป็นการเปิดบัญชี Mini ของ Forex ด้วยลิงก์ตัวแทนของคุณ จะใช้อัตราร้อยละในการคำนวณรางวัลของหุ้นส่วนของคุณ คุณจะได้รับค่านายหน้าตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปจากช่วงกว้างของราคาการซื้อขายของลูกค้าที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ โดยสรุป เมื่อคุณได้กลายเป็นตัวแทนโบรกเกอร์สำหรับ EXNESS และได้นำลูกค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก คุณจะสามารถเพิ่มขนาดรางวัลของคุณได้ เนื่องจากอัตราร้อยละของค่านายหน้าที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายรวมของลูกค้าที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

เมื่อเป็นการลงทะเบียนบัญชี Classic ของ Forex และบัญชี ECN* ของ Forex ด้วยลิงก์ตัวแทนของคุณ รางวัลของหุ้นส่วนจะคำนวณจากปริมาณการซื้อขายของบัญชีเหล่านี้ และจะมีมูลค่า 5 และ 3 ดอลลาร์สหรัฐตามลำดับสำหรับการซื้อขายทุกๆ ล้านดอลลาร์ของลูกค้าที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

ด้วยความยืดหยุ่นของวิธีการข้างต้น เราจึงโดดเด่นกว่าบรรดาคู่แข่งรายอื่นๆ ในตลาดในแง่ของการเอื้อประโยชน์ให้แก่ลูกค้าจากการช่วยเพิ่มกำไรของตัวแทนของเราอย่างมีนัยสำคัญโดยไม่ก่อให้เกิดผลเชิงลบต่อต้นทุนการซื้อขายของลูกค้าของตัวแทน

ประเภทของความร่วมมือที่ EXNESS มอบให้คุณได้มีดังนี้

หุ้นส่วน EXNESS

ค่านายหน้าร้อยละ 20 จากช่วงกว้างของราคา

ตัวแทนโบรกเกอร์ (IB)

ค่านายหน้าที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อขายของลูกค้าระดับที่ 1 และค่านายหน้าจากการซื้อขายของลูกค้าระดับที่ 2

ตัวแทนระดับภูมิภาค*

เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ EXNESS LIMITED ในภูมิภาคของคุณ

EXNESS มองว่าลูกค้าทุกรายคือหุ้นส่วนของเรา ลูกค้าทุกรายจะได้รับค่านายหน้าจากการซื้อขายของลูกค้ารายอื่นที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ การแนะนำลูกค้าใหม่ทำได้ง่ายมาก แค่ใช้ลิงก์ตัวแทนเฉพาะของคุณ**

ลิงก์ของคุณจะมีลักษณะเช่นนี้ https://www.exness.com/a/%Account number%

ตัวอย่าง https://www.exness.com/a/123456

การแนะนำลูกค้าใหม่ด้วยวิธีการนี้ คุณไม่ต้องลงทะเบียนเป็นหุ้นส่วนรายหนึ่งของเรา ลิงก์ตัวแทนของคุณจะใช้ได้ทันทีที่คุณลงทะเบียนบัญชีที่ใช้งานได้ของคุณเอง

*สำหรับลูกค้าของ EXNESS LIMITED เท่านั้น
**ลิงก์ สำหรับ เอเจนท์ ไม่ สามารถ ใช้ กับ บัญชี ซื้อขาย บน เครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์ (ECN) ได้ ใน ตอนนี้ แต่ ใช้ได้ สำหรับ ผู้ถือ บัญชี Mini และ Classic เท่านั้น

หากคุณดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปและลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนร่วมกับ EXNESS นั่นแสดงว่า คุณกำลังเลือกความน่าเชื่อถือและผลตอบแทนสูง รวมถึงข้อดีนานัปการเหล่านี้

รางวัลของหุ้นส่วนที่ไม่ซ้ำใคร

 • คุณจะได้รับรางวัลเป็นอัตราร้อยละหรือจำนวนคงที่จากการซื้อขายของลูกค้าของคุณและจากลูกค้าระดับที่ 2 (ซึ่งก็คือ ลูกค้ารายอื่นที่ลูกค้าของคุณได้ลงทะเบียนไว้)

การชำระเงินค่านายหน้าโดยทันที

 • ทันทีที่ตำแหน่งของลูกค้าปิดลง จะมีการเครดิตค่านายหน้าของคุณเข้าบัญชีของคุณทันที ไม่ว่าการทำธุรกรรมนั้นจะมีขึ้นเวลาใดหรือในปริมาณเท่าใดก็ตาม

การโอนเงินอัตโนมัติ

 • การถอนประมาณ 98% จากการถอนทั้งหมดจะเป็นแบบอัตโนมัติ

ค่านายหน้าไม่ขึ้นกับปริมาณการทำธุรกรรม

 • คุณจะได้รับค่านายหน้าจากทุกธุรกรรมที่ลูกค้าของคุณทำโดยไม่คำนึงถึงปริมาณการทำธุรกรรมทั้งหมด

ไม่มีขีดจำกัดเกี่ยวกับค่านายหน้าที่คุณจะได้รับ

 • คุณสามารถถอนค่านายหน้าได้ทุกเมื่อโดยไม่มีขีดจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่ถอนได้ต่ำสุดหรือสูงสุด
 • ไม่มีขีดจำกัดจากเวลาในการทำธุรกรรม
 • จำนวนค่านายหน้าที่จะเครดิตเข้าบัญชีของคุณและที่จะถอนได้จะขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย มิใช่จำนวนเงินฝากของลูกค้า
 • ไม่มีขีดจำกัดเกี่ยวกับการถอนค่านายหน้าต่อวัน/สัปดาห์/เดือน
 • ไม่มีจำนวนลูกค้าเป้าหมายก่อนที่จะจ่ายค่านายหน้า
 • ไม่มีเวลาขั้นต่ำระหว่างการเปิดและการปิดการซื้อขาย

เราแสดงสถิติไว้โดยละเอียด

 • คุณจะได้รับข้อมูลสถิติโดยสรุปและโดยละเอียดเกี่ยวกับค่านายหน้าของตัวแทนจากลูกค้าที่คุณได้ลงทะเบียนไว้

 

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ คุณสามารถสอบถาม ทีมงานของเราได้ทุกเมื่อ

Share |
EXNESS (CY) LTD (หมายเลขจดทะเบียน HE 293057) ได้รับ อนุญาตและ ควบคุมโดย  Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) ใบอนุญาตเลขที่ 178/12
EXNESS LIMITED (หมายเลขจดทะเบียน 3570551) จดทะเบียนกับ New Zealand's Financial Service Provider Register (No. FSP181164) และเป็นสมาชิกของ Financial Dispute Resolution Service
EXNESS LIMITED (VC) หมายเลขจดทะเบียน 21927 (IBC 2014)
FDR Registration ISO standard 9001:2008
VeriSign Sertificate
SecurityMetrics Sertificate
ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ทำซ้ำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก EXNESS เท่านั้น
คำเตือนความเสี่ยงทั่วไป: CFD เป็น ผลิตภัณฑ์เลเวอเรจ ซึ่ง อาจทำให้ขาดทุน  มากกว่า เงินลงทุนเริ่มต้น การซื้อขาย CFD มี ความเสี่ยงสูง จึงอาจ ไม่ เหมาะ กับ นักลงทุน ทุกคน มูลค่า การลงทุน อาจเพิ่มขึ้นหรือ ลดลง และ นักลงทุนอาจ สูญเสีย เงินลงทุนทั้งหมด ไม่ว่าใน สถานการณ์ใด ๆ บริษัทไม่มี ความรับผิดชอบ ต่อ บุคคลหรือ หน่วยงานใด ๆ หากเกิด การขาดทุนหรือ มีความสูญเสีย ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือ บางส่วน ซึ่งเกิดจาก เป็นผลจาก หรือเกี่ยวข้อง กับ ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับ CFD