ขึ้น
การซื้อขาย CFD และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจโดยทั่วไปมีความเสี่ยงสูงที่อาจขาดทุนและคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
การแข่งขันเสร็จสมบูรณ์

The Titans of Trading

The Titans of Trading

ทำตามเงื่อนไขเพื่อรับรางวัล

ผู้ชนะ: Ali007. Ukraine (Україна)

รายชื่อผู้แข่งขัน

ทั้งหมด
ทั้งหมด ยกเว้นผู้ถูกตัดสิทธิ์
ตัดสิทธิ์
สถานที่ ชื่อเล่น หมายเลขบัญชี กำไรรวมทั้งหมด อิควิตี้, USD มูลค่า, มูลค่าของคำสั่ง ปริมาณ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศ ภูมิภาค ตัวแทน เลเวอเรจ สกุลเงิน จำนวนนับคำสั่งซื้อขายที่ได้กำไร จำนวนนับคำสั่งซื้อขายที่ได้กำไร × กำไร
{{ item.contest_position }} {{ item.nickname }} {{ item.Login }} {{ item.contest_income_ratio !== undefined ? Math.round(item.contest_income_ratio * 100) / 100 + '%' : "" }} {{ item.contest_equity !== undefined ? Math.round(item.contest_equity * 100) / 100 : "" }} {{ item.contest_lot_volume !== undefined ? Math.round(item.contest_lot_volume * 10) / 10 : ""}} {{ item.contest_volume !== undefined ? Math.round(item.contest_volume * 10) / 10 : "" }} {{ item.contest_country }} {{ item.contest_region }} {{ item.contest_agent ? item.contest_agent : "" }} {{ item.contest_leverage ? "1:" + item.contest_leverage : "" }} {{ item.contest_currency }} {{ item.contest_profit_count !== undefined ? Math.round(item.contest_profit_count * 100) / 100 : "" }} {{ Math.round(item.contest_profit_x_profit_count * 100) / 100 }}
< {{ item.number }} >

เกี่ยวกับการแข่งขัน

EXNESS приглашает трейдеров принять участие в новом конкурсе на учебных счетах "Титаны трейдинга" с динамичным призовым фондом. Конкурс проводится специально для жителей России и стран СНГ. К участию допускаются трейдеры, зарегистрировавшие Личный кабинет в EXNESS.

Согласно условиям, турнир продлится две недели, стартовый депозит составит 500 долларов США. Максимальное кредитное плечо 1:2000.

Победители будут определены 27.11.2014 по показателям общей доходности счета, с которыми можно ознакомиться в турнирной таблице. Итоговый призовой фонд конкурса зависит от количества зарегистрированных участников и будет распределяться в соответствии с таблицей:

Место в конкурсеВознаграждение в зависимости от

количества участников конкурса, USD

До 200 участниковОт 200 до 400 участниковБолее 400

участников

1500 (200 USD + 300 USD bonus)800 (400 USD + 400 USD bonus)1200 (500 USD + 700 USD bonus)
2300 (100 USD + 200 USD bonus)400 (200 USD + 200 USD bonus)600 (200 USD + 400 USD bonus)
3200 (50 USD + 150 USD bonus)250 (100 USD + 150 USD bonus)300 (100 USD + 200 USD bonus)
4100 USD bonus150 (50 USD + 100 USD bonus)200 (50 USD + 150 USD bonus)
550 USD bonus100 (50 USD + 50 USD bonus)150 (50 USD + 100 USD bonus)
640 USD bonus80 USD bonus150 USD bonus
730 USD bonus70 USD bonus120 USD bonus
820 USD bonus60 USD bonus100 USD bonus
915 USD bonus50 USD bonus75 USD bonus
1010 USD bonus30 USD bonus50 USD bonus

Стартовый размер призового фонда равен 1265 USD.

Общий объем торгов на конкурсном счете претендента на призовое место должен составлять не менее 3 лотов в одну сторону. В противном случае призовое место достается следующему по турнирной таблице участнику конкурса, выполнившему это условие.

Важно! Регистрация одним человеком нескольких конкурсных счетов недопустима, расценивается как грубое нарушение правил и наказывается дисквалификацией.

Количество участников конкурса, а соответственно и итоговый размер призового фонда, определяются после проведения процедуры клиринга. Трейдеры, чьи счета были дисквалифицированы в соответствии с Правилами или условиями турнира, не входят в число участников конкурса. Если за один день до начала конкурса число зарегистрированных участников не превысит 50 человек, то сроки проведения конкурса будут изменены.

Пожалуйста, ознакомьтесь с Правилами проведения конкурсов в компании EXNESS.

ตัวอย่างการคำนวณคะแนน

ตำแหน่งการแข่งขัน

ระยะเวลาการแข่งขัน

11.03.2014 - 31.03.2014

วันที่ผู้ชนะได้รับรางวัล

02.04.2014

สำหรับลูกค้าของ

Exness limited

ประเภทบัญชี

ทดลอง Standard

เลเวอเรจ

สูงสุด 1:2000

เงื่อนไขพิเศษ

ปริมาณการซื้อขายต่ำสุด: 3.0 มูลค่าของคำสั่ง

จำนวนผู้ร่วมแข่งขัน

166

สถานะ

การแข่งขันเสร็จสมบูรณ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันซึ่งจัดขึ้นโดยโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ Exness ได้ที่นี่

host www.exness.com | env production