ขึ้น
การซื้อขาย CFD และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจโดยทั่วไปมีความเสี่ยงสูงที่อาจขาดทุนและคุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
การแข่งขันเสร็จสมบูรณ์

Traders Community Battle 23

ทำตามเงื่อนไขเพื่อรับรางวัล

ผู้ชนะ: mnm9. India

รายชื่อผู้แข่งขัน

ทั้งหมด
ทั้งหมด ยกเว้นผู้ถูกตัดสิทธิ์
ตัดสิทธิ์
สถานที่ ชื่อเล่น หมายเลขบัญชี กำไรรวมทั้งหมด อิควิตี้, USD มูลค่า, มูลค่าของคำสั่ง ปริมาณ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศ ภูมิภาค ตัวแทน เลเวอเรจ สกุลเงิน จำนวนนับคำสั่งซื้อขายที่ได้กำไร จำนวนนับคำสั่งซื้อขายที่ได้กำไร × กำไร
{{ item.contest_position }} {{ item.nickname }} {{ item.Login }} {{ item.contest_income_ratio !== undefined ? Math.round(item.contest_income_ratio * 100) / 100 + '%' : "" }} {{ item.contest_equity !== undefined ? Math.round(item.contest_equity * 100) / 100 : "" }} {{ item.contest_lot_volume !== undefined ? Math.round(item.contest_lot_volume * 10) / 10 : ""}} {{ item.contest_volume !== undefined ? Math.round(item.contest_volume * 10) / 10 : "" }} {{ item.contest_country }} {{ item.contest_region }} {{ item.contest_agent ? item.contest_agent : "" }} {{ item.contest_leverage ? "1:" + item.contest_leverage : "" }} {{ item.contest_currency }} {{ item.contest_profit_count !== undefined ? Math.round(item.contest_profit_count * 100) / 100 : "" }} {{ Math.round(item.contest_profit_x_profit_count * 100) / 100 }}
< {{ item.number }} >

เกี่ยวกับการแข่งขัน

EXNESS invites traders to take part in the new trial accounts’ tournament in the social networking Traders’ Community Battle with a dynamic prize fund. The contest is specially for traders in Asia, the Near East and Africa.Clients who have registered a Personal Area with EXNESS and have an active account on the Facebook social networking site are eligible to participate in the contest.

As per the terms of the contest the starting deposit is 1,000 US dollars. The maximum leverage is 1:2000.

The winners will be decided by judging who shows the best overall profitability on their account, which will be seen from the contest table. The final prize fund for the contest depends on the number of registered participants and will be distributed in accordance with the following table:

Place in the contestCompensation depends on the number of participants in the contest, USD
Up to 200 participantsFrom 200 to 400 participantsMore than 400 participants
1400 (200 USD + 200 USD bonus )800 (400 USD + 400 USD bonus)1200 (500 USD + 700 USD bonus)
2200 (100 USD + 100 USD bonus)400 (200 USD + 200 USD bonus)600 (200 USD + 400 USD bonus)
3100 (50 USD + 50 USD bonus)200 (100 USD + 100 USD bonus)300 (100 USD + 200 USD bonus)
450 USD bonus100 (50 USD + 50 USD bonus)150 (50 USD + 100 USD bonus)
550 USD bonus100 (50 USD + 50 USD bonus)150 (50 USD + 100 USD bonus)

The company has the right at any stage to disqualify any contest participant whose Facebook account gives reason to doubt its authenticity.

The prize fund starts at 800 USD.

Prize candidates must have a total trading value of at least three lots. If a candidate does not reach this volume, the prize shall be awarded to the next candidate in the contest ranking who meets this condition.

Eаch participant in the contest should distribute a link to the contest page in their Facebok page news feed. This is obligatory for participating in the contest — the link should remain on the web page during the entire Super Cup for Traders. Failure to do this will be considered a gross violation of the regulations and lead to disqualification.

Please remember to reach the EXNESS Contest Rules.

ตัวอย่างการคำนวณคะแนน

ตำแหน่งการแข่งขัน

ระยะเวลาการแข่งขัน

05.10.2014 - 18.10.2014

วันที่ผู้ชนะได้รับรางวัล

23.10.2014

สำหรับลูกค้าของ

Exness limited

ประเภทบัญชี

ทดลอง Standard

เลเวอเรจ

สูงสุด 1:2000

เงื่อนไขพิเศษ

ปริมาณการซื้อขายต่ำสุด: 3.0 มูลค่าของคำสั่ง

จำนวนผู้ร่วมแข่งขัน

572

สถานะ

การแข่งขันเสร็จสมบูรณ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันซึ่งจัดขึ้นโดยโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ Exness ได้ที่นี่

host www.exness.com | env production