EXNESS reports record trading volumes for June
ก.ค. 6, 2015
EXNESS รายงานผลปริมาณการซื้อขายที่ได้รับการบันทึกสำหรับเดือนมิถุนายน

เรียนลูกค้าและหุ้นส่วนทุกท่าน

ในวันนี้ EXNESS มีความยินดีที่จะประกาศให้ท่านทราบว่าบริษัทของเรายังคงพบกับการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งและรายงานผลปริมาณการซื้อขายที่ได้รับการบันทึกไว้สำหรับเดือนมิถุนายนนี้ที่ระดับ 232 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่อยู่ที่ระดับ 217.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าว
ก.ค. 27, 2015
ตัวเลขภาพรวมของไตรมาสที่สองที่ยืนยันแล้วแสดงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของปี 2015

วันนี้ EXNESS ได้เผยแพร่ข้อมูลปริมาณการซื้อขาย การถอนเงินของลูกค้า และค่าคอมมิชชั่น'ของตัวแทนในช่วงระหว่าง 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2015

ก.ค. 20, 2015
EXNESS ประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของลูกค้า

เรียนลูกค้าและหุ้นส่วนทุกท่าน

เราขอเรียนเชิญท่านเข้าทบทวนและยอมรับเวอร์ชั่นใหม่ของข้อตกลงของลูกค้า

เครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน
EUR
USD
EUR
GBP
JPY
CHF
=
USD
USD
EUR
GBP
JPY
CHF